Reciklirajte jestivo ulje!

Umjesto da ga bacimo u odvod, otpadno jestivo ulje odnedavno možemo ostaviti na 30 benzinskih postaja INA-e u Hrvatskoj, s kojih će otići dalje na reciklažu...

Moguće ga je ponovo koristiti u proizvodnji biodizela, sapuna, deterdženata i sintetskih guma, dok bačeno u otpad može naštetiti biljnom i životinjskom svijetu. Na nekoj od 30 lokacija (popis potražite na www.ina.hr) može se besplatno dobiti lijevak za lakše prikupljanje ulja u kućanstvu, kojeg godišnje u Hrvatskoj bacimo otprilike devet milijuna litara, odnosno dvije litre po stanovniku.

Gabrijela Pajić