Zašto je središte doma važno za emocije

Srce doma vrlo je važno za dobar feng shui prostora, kao i za emotivno zdravlje ukućana. Ako se osjećate izbačeno iz ravnoteže, eliminirajte protok negativne energije ovim predmetima...

Prema feng shuiju, središte doma veoma je važno jer utječe na energiju svih prostorija te može pojačati ili poremetiti osjećaje ukućana.

Ako se već dulje vrijeme u svojoj kući osjećate nemirno, preplavljeno emocijama koje teško kontrolirate ili pod stresom, probajte u centar doma unijeti pozitivne, harmonične i uzemljujuće vibracije. To možete postići nekom lončanicom sa zelenom biljkom, vazom sa svježim cvijećem, zdjelom s morskim oblutcima ili uzemljujućim kristalima.

M.D.