Tri najvažnije poruke Uskrsa

Svake godine na Uskrs se slavi pobjeda života. To je najvažniji blagdan u kršćanskoj godini i esencija onoga što kršćanstvo poučava i što jest...

Svojim uskrsnućem Isus nam je pokazao put prema vječnom životu i prenio snažnu poruku da na putu u novi život moramo prevladati materijalno (nestanak tijela ne znači nestanak života), naučiti opraštati (zamjeranje ne možemo nositi u novi život) i ispuniti razlog zbog kojeg smo došli na svijet, a to je ljubav (prema sebi i bližnjima).

Zoran Železnikar