Kakvoća zraka utječe na biološki sat žene

Zagađeni zrak, dobro je poznato, šteti zdravlju i ljepoti, a novo je istraživanje pokazalo da može poremetiti i menstruacijski ciklus

Razlog više da ozbiljno shvatimo svjetske inicijative za čišći zrak rezultati su novog francuskog istraživanja o utjecaju takozvanih lebdećih čestica PM10 na menstruacijski ciklus. Riječ je o mikroskopski sićušnim česticama promjera manjeg od 10 mikrometara, koje se sastoje od štetnih tvari što onečišćuju okoliš (npr. teški metali i policiklički aromatski ugljikovodici).

Udisanje PM10 osobito nepovoljno utječe na imunitet, dišni i krvožilni sustav čovjeka, a čini se da može narušiti i hormonsku ravnotežu. Znanstvenici iz pariškoga Nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja Inserm ustanovili su da se u žena koje žive u području s visokom koncentracijom čestica PM10 u zraku produljuje trajanje folikularne faze menstruacijskog ciklusa (razdoblje od prvog dana menstruacije do ovulacije). Ukratko, kakvoća zraka veoma je važna za biološki sat žene.

Ivana Vodogažec

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci