Smanjimo konzumaciju mesa za zdraviji okoliš

Kada bismo za 50 posto smanjili unos mesa, smanjilo bi se uništavanje šuma koje se krče da bi se na njihovu mjestu pravile površine za uzgoj soje i drugih poljoprivrednih vrsta namijenjenih prehrani životinja

Danas se mediteranska dijeta ne smatra samo zdravim načinom prehrane nego i zdravim odnosom prema okolišu. Klima se sve brže mijenja, a klimatske promjene postale su i političko pitanje i tema mnogih međunarodnih skupova. No političari se danas najviše bave energetskim sektorom kao načinom za očuvanje klime, zanemarujući utjecaj poljoprivrede i uzgoja životinja za prehranu.

Kada bismo za 50 posto smanjili unos mesa, smanjilo bi se uništavanje šuma koje se krče da bi se na njihovu mjestu pravile površine za uzgoj soje i drugih poljoprivrednih vrsta namijenjenih prehrani životinja koje, na kraju, završe na našim tanjurima. Ujedno bi se smanjila emisija metana i dušikova oksida u atmosferu. Uništavanje šuma dovodi do povećane koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi, koja je danas čak 35 posto viša nego desetljećima prije.

Lejla Kažinić Kreho, liječnica i nutricionistkinja

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci