Potražite oznaku Fairtrade

Sirovine za našu omiljenu kavu, čokoladu pa čak i odjeću nastaju u siromašnim krajevima svijeta. Potrudimo se pronaći proizvode koji su nastali poštovanjem ljudskih prava i plaćanjem pravedne cijene rada. Oni nose markicu Fairtrade

Organizacija Fairtrade dobit donosi i uzgajivačima Trećeg svijeta i kupcima u razvijenim zemljama. Prvi dobivaju priliku za bolji život, a drugi zajamčenu kvalitetu proizvoda. Fairtrade markica na proizvodu mnogo govori o tome kako je nastao. Ako se brinete za okoliš, održivi razvoj i stanje ljudskih prava u svijetu, kupnjom Fairtrade proizvoda podržavate upravo to.

Fairtrade markica na proizvodu podrazumijeva:

Poštenu cijenu sirovine za uzgajivače.
Poštene radne uvjete. To podrazumijeva poštenu plaću, mogućnost udruživanja i izravnog pristupa tržištu.
Kvalitetu proizvoda. Uzgajivači ne moraju pribjegavati rezanju troškova i smanjivanju ulaganja pa kvaliteta proizvoda nije upitna.
Brigu za okoliš. Fairtrade uzgajivači ne uzgajaju GMO te poštuju ekološke standarde proizvodnje. 
Utjecaj na zajednicu. Kupci sirovina obvezuju se kreditirati marginalizirane proizvođače u zemljama Trećeg svijeta, a često daju i stipendije za obrazovanje. Fairtrade radnicima daje logističku podršku u obliku stručnjaka na terenu, a potiče i otvaranje škola i organiziranje zdravstvene skrbi.
Demokratske i transparentne organizacije. Udruženi uzgajivači samostalno odlučuju kako će potrošiti svoje Fairtrade premije bez izravnog utjecaja te organizacije.

Iva Jerković

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci