Postajemo li ipak bolji prema prirodi (i društvu)?

Unatrag nekoliko godina i Hrvatska je postala brižnija prema okolišu i pažljivija u zbrinjavanju otpada. Dijele se i izdašni poticaji za energetsku obnovu zgrada i kuća, za kupnju električnih vozila, kao i subvencije za nabavu štedljivih kućanskih uređaja. S radom je započeo prvi županijski centar za obradu otpada na ekološki način u Marišćini pokraj Rijeke. Očekuje se da će za tri godine sve županije imati takav centar na svom području.

Dok smo prije tri godine odvajali samo 15 posto otpada te tako omogućili da iz njega nastane nešto novo, situacija bi danas trebala biti puno bolja, što će, u brojkama, biti poznato početkom ove, 2016. godine. Zasad se zna da je 2012. godine samo 40 posto stanovništva imalo mogućnost odvajanja otpada, a danas ih ima 80 posto. „Zeleni otoci“ s različitim spremnicima za odvajanje otpada postavljeni su u sve gradove i većinu sela pa građani konačno imaju priliku i na taj način ovom jedinom planetu koji (zasad) imamo na raspolaganju, pokazati koliko im je do njega uistinu stalo.

Kako u recikliranju možemo napredovati mogu nas podučiti stanovnici Crikvenice i Čakovca, pioniri odvajanja i prikupljanja otpada, koji plaćaju odvoz samo onog otpada koji nije sortiran. Ti svijetli primjeri vode nas u bolju i čišću budućnost.

Gabrijela Pajić

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci