Otpad kao materijal budućnosti - predmeti od rižine slame

Rižina slama koja ostaje nakon žetve riže jedan je od najvećih zagađivača u sjevernoj Indiji. Ta se sirovina, naime, pali i ne iskorištava u daljnjoj proizvodnji. Tome na kraj želi stati Ikea pokretanjem inicijative Better Air Now

Ikea želi što više smanjiti zagađenje u svojoj proizvodnji, ali i smanjiti emisiju štetnih plinova pametnijim i održivijim odabirima. Tako će se u jesen u odabranim Ikea prodavaonicama pojaviti kolekcija FÖRÄNDRING (Promjena), načinjena od rižine slame, pa ćemo imati priliku „udomiti“ je u obliku tepiha, posuda i ukrasnih predmeta.

Ostali članci