Besplatna aplikacija "recikliraj"

Doznajte gdje najbliže i kako zbrinuti određene vrste otpada, prijavite nelegalno odlagalište otpada...

Na www.recikliraj.net moguće je preuzeti hrvatsku, besplatnu aplikaciju za mobitel koja će nas uputiti na najbliže reciklažno dvorište ili „zeleni otok“. Zahvaljujući njoj, možemo doznati kako pravilno zbrinuti određene vrste otpada, ali se i informirati o „zelenim“ akcijama, predavanjima i radionicama.

Putem ove aplikacije možemo prijaviti i nelegalno odlagalište otpada, ali i organizirati vlastitu zelenu akciju čišćenja. Aplikacija je rezultat volonterskog projekta, osmišljenog da educira o ispravnom zbrinjavanju otpada te da potakne na odgovornost prema prirodi i na građanski aktivizam.

Gabrijela Pajić

Ostali članci