Video: Uđite u sferu u kojoj se ostvaruju želje

Čovjek je satkan od energija čiju kvalitetu određuju vibracije. One su veoma važne jer o njima ovisi hoćemo li živjeti kvalitetno. Prema zakonu privlačnosti, mi kreiramo svoj život na osnovi tih vibracija. Ako su naše vibracije na visokoj razini, tada smo sjedinjeni s Univerzumom i dobivamo sve što želimo. Niske, pak, vibracije stvaraju lošu energiju i sprječavaju nas da napredujemo. Čovjek kao energetsko biće, ako je na visokim vibracijama, može postati kreator svog života. Pogledajte video

Pripremila Snježana Krčmar

Ostali članci