Novogodišnja poruka Ane Bučević

„Život je lijep kada se živjeti zna”, kaže Ana. Pogledajte video koji je snimila između Božića i Nove godine, a čije poruke su posebno motivirajuće sada, na početku godine. Svrha ovog videa je, kaže Ana, da osvijestimo kako život nije i ne treba biti samo uzlazna putanja, samo ono što mi mislimo da se treba događati, već da shvatimo da je život „roller coaster”, i kontrasti su dio tog puta. Tada prestajemo gledati događaje kao dobre i loše. Tada nas oni „loši” događaji ne mogu obeshrabriti, razočarati, demotivirati ni usporiti, jer znamo da su neizostavni dio našeg puta i da nakon njih slijedi još veća životna ekspanzija

Pripremila Snježana Krčmar

Ostali članci