Utjecaj boja na um, duh i tijelo

Boje djeluju na sve razine našeg postojanja: um, duh i tijelo. One oslobađaju blokade u protoku energije, pomažu nam u otpuštanju potisnutih sadržaja i emocionalnog naboja. Možemo ih koristiti za promjenu raspoloženja, za umirenje ili stimulaciju pa čak i za liječenje bolesti

Prema Knjizi postanka, nakon što je Bog stvorio zemlju, prvo ju je obasjao svjetlošću i tek je onda stvorio život. Bez svjetlosti ne bi bilo ni života. Energija svjetlosti utječe na rast biljaka, na razvoj i ponašanje životinja pa tako i na zdravlje i vitalnost ljudi. Dan bez svjetla, primjerice, može nas učiniti bezvoljnima, melankoličnima i loše raspoloženima. Svjetlost rastvara tamu, pomaže nam da iskusimo ljepotu i životnu radost te da ponovo uspostavimo ravnotežu između uma, duha i tijela.

Boje su svjetlost

Svjetlost percipiramo i u obliku boja. Bez svjetlosti ne bi bilo ni boja, stoga ako se koriste na ispravan način, i boje, baš kao i svjetlost, mogu imati pozitivan učinak na cijeli organizam. Kada primamo energetske vibracije svjetlosti, u našem se mozgu stvaraju senzorne staze koje naše oči interpretiraju kroz vizualne senzacije, tj. slike, koje vidimo u bojama.

Boje djeluju na sve razine našeg postojanja: na um, duh i tijelo. One oslobađaju blokade u protoku energije, pomažu nam u otpuštanju potisnutih sadržaja i emocionalnog naboja, a ako se energetska neravnoteža odrazi na tijelo, dovođenjem energije u ravnotežu pomažu i u fizičkom ozdravljenju.

Drevne civilizacije o bojama

Spoznaje o učincima boja na ljudski organizam i o mogućnostima korištenja boja u svrhu ozdravljenja stare su tisućama godina. Indijanci plemena Maya, koji su vjerovali u jedinstvo čovjeka i prirode, koristili su boje da se povežu s prirodom i usklade s njenim ritmovima. Drevni su Egipćani boje povezivali s božanstvima te su u svoje hramove ugrađivali staklo različitih boja, ovisno o tome koji su energetski aspekt u hramu željeli aktivirati.

I ajurvedska medicina koristi sedam duginih boja da bi ponovo uspostavila narušenu ravnotežu između uma, duha i tijela. One su povezane sa sedam dijelova elektromagnetskog polja koje čini našu auru te sedam energetskih centara u tijelu, pri čemu svaka boja pojačava funkciju onog energetskog centra uz koji se veže. Boje su u hinduističkoj kulturi toliko važne da se i danas, kao jedan od najvažnijih vjerskih blagdana u Indiji, Nepalu, Šri Lanki i na Fidžiju slavi Diwali – festival boja i svjetlosti.

Znanstvena istraživanja

Iscjeljujuća svojstva boja prepoznao je i sam otac moderne medicine Hipokrat. U osamnaestom se stoljeću, pojavom Newtonove knjige Optika, zapadna medicina počela interesirati za dobrobiti koje boje imaju na cjelokupan ljudski organizam. Tu je temu među prvima obradio Johann Wolfgang von Goethe u svojoj knjizi Teorija o bojama, koja je i danas u prodaji.

Na njegov su se rad nadovezali i mnogi drugi autori, od kojih je značajan doprinos dao poznati austrijski filozof i ezoterik Rudolf Steiner, koji je i znanstveno potkrijepio drevne duhovne spoznaje o učinkovitosti boja na naš sustav. Na temelju opsežnih istraživanja dokazao je da, primjerice, plava boja smanjuje razdraženost i ljutnju, dok ih kod napetih ljudi crvena boja čak pojačava. Naime, crvena boja stimulira autonomni živčani sustav, a njome se kod ljudi s nedostatkom energije može ukloniti letargija i liječiti depresija te ih se, ako su pretjerano pasivni, može potaknuti na djelovanje.

S druge strane, u podizanju raspoloženja, poticanju kreativnosti, te općenito, za rad desne strane mozga pomaže narančasta. Žuta, pak, potiče rad lijeve moždane polutke te pojačava misaone i analitičke procese. No zanimljivo je da kod novorođenčadi upravo žuta boja pojačava plač i razdražlji­vost pa ju je kod male djece dobro izbjegavati. S druge strane, mala djeca jako vole crvenu i ona je prva boja koju počnu percipirati.  

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci