Bruno Motik, voditelj edukacije, živi u Vukomeriću u pasivnoj solarnoj kući od slame koju je sam izgradio