Jedanaest neoborivih dokaza za bosanske piramide

Najstariji i superiorni kompleksi piramida u svijetu vrlo su složene konstrukcije koje se ne mogu objasniti bez razumijevanja njihovih arheoastronomskih, geometrijskih, matematičkih i geodetskih karakteristika

Egiptolozi i arheolozi još uvijek se vrte u krugu irelevantnih otkrića primitivnih alata, keramičkih predmeta te mumija koje su došle tisućama godina nakon gradnje piramida u Egiptu: na platou Gize (tzv. Keopsova, Kefrenova, Mikerinova i ostale manje piramide), u Dahšuru (Crvena, Savijena, Crna piramida), Meidum, Sakari, Hawari… Slično je s Quin Shi piramidama u Kini, Koh Keru u Kambodži, Teotihuacanu u Meksiku, Tikalu u Guatemali, ‘Cahokia uzvišenjima’ u američkoj državi Illinois, itd.

Istraživanje Bosanske doline piramide može im svima služiti za primjer. Ovih jedanaest dokaza ukazuje na značaj arheoastronomije, topografije/geodezije i matematičko-geometrijskog pristupa.

1. Na početku iskopavanja, u travnju 2006. iz Službe za urbanizam i katastar općine Visoko objavili su da je udaljenost između vrhova Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Mjeseca i Piramide bosanskog Zmaja identična i da iznosi 2.170 metara. Drugim riječima, te tri piramide čine jednakostranični trokut s unutarnjim kutovima od 60 stupnjeva. Postoji bezbroj kombinacija trokuta u prirodi ili geometriji, ali samo jednakostranični trokut ima tri jednake stranice i tri ista unutrašnja kuta. Za drevne graditelje jednakostranični trokut bio je savršeni geometrijski oblik i kao takav element takozvane sakralne geometrije.

2. Suradnik Fondacije Saša Nađfeji iz Beograda je 2019. godine otkrio da na ravnoj liniji leže sljedeće strukture: Piramida bosanskog Zmaja, Bosanska piramida Ljubavi, Bosanska piramida Sunca, neimenovana struktura, ulaz u tunele Ravne, ulaz u tunele Ravne 3.

3. Vrhovi Bosanske piramide Ljubavi, trokutaste zapadne stranice Hrama Majke Zemlje te rijeka Fojnica/ulaz u tunele iz grada, formiraju drugi jednakostranični trokut.

4. Terenski geolog Fondacije Richard Hoyle iz Velike Britanije, otkrio je krajem 2019. da vrhovi Bosanske piramide Sunca, Bosanske piramide Ljubavi te vrhovi uzvišenja Četnica i Krtnica leže na liniji zlatnog reza. Zlatni rez također je element sakralne geometrije i primijenjen je kod gradnje piramida u Gizi.

5. Sljedeći element sakralne geometrije je cvijet ili sjeme života (Flower/Seed of Life). Richard Hoyle je 2020. pokazao da ova kozmička formula života vrijedi za građevine Bosanska piramida Sunca, Bosanska piramida Ljubavi, Krtnica i Četnica, s centrom na vrhu Bosanske piramide Sunca.

6. Još 2006. godine dokazano je da zlatni rez vrijedi i za glavne piramide (Sunce, Mjesec, Zmaj, Ljubav, Hram Majke Zemlje).

7. Hrvatski istraživač dr. Igor Šipić dokazao je da su, gledajući sa Zemlje, glavnih sedam zvijezda (‘Sedam sestara’) u konstelaciji Plejada postavljene u odnosu Zlatnog reza. Povukao je paralelu s Bosanskom dolinom piramida i utvrdio poklapanje građevina s pet zvijezda Plejada. Treba napomenuti da se o zvijezdama Plejada govori u tradicijama u Indiji, Americi, Meksiku, Egiptu i drugim drevnim lokacijama.

8. Praćenjem kretanja sjene Bosanske piramide Sunca, utvrđeno je da za dan Ljetnog solsticija (21. lipnja) ona formira ‘piramidu’ do zapadne strane piramide Mjeseca. Vrh te ‘sjenovite’ piramide je identične visine kao vrh piramide Mjeseca kad se promatra s vrha piramide Sunca, a dvije piramide se ‘dodiruju’ u podnožju.

9. Sredinom ljeta, sjena Bosanske piramide Sunca prekriva u potpunosti zapadnu stranu Bosanske piramide Mjeseca, a vrh sjene dodiruje vrh piramide.

10. Tijekom jesenje ravnodnevice (21. rujan 2019.) sjena Bosanske piramide Ljubavi, prilikom zalaska sunca, prekriva zapadnu stranu i vrh Bosanske piramide Mjeseca.

11. Geodetski zavod Bosne i Hercegovine u lipnju 2006. objavio je da je orijentacija sjeverne stranice Bosanske piramide Sunca prema kozmičkom sjeveru, odnosno lokaciji zvijezde Sjevernjače, savršena, sa zanemarivim odstupanjem od 0 stupnja, 0 minuta i 12 sekundi. Za izračun su koristili vojnu topografsku mapu TK 25, instrument Total Station TS 600-Topcon i dva izlaska na teren (studeni 2005., ožujak 2006.). Stranice Bosanskih piramida Sunca, Mjeseca i Zmaja pravilno su orijentirane prema stranama svijeta (istok-zapad, sjever-jug). Odstupanja su manja nego kod egipatskih ili kineskih piramida. Bosanska piramida Ljubavi je svojim bridovima orijentirana prema stranama svijeta (slično kao piramida u Monte Albanu u Meksiku).

Kompleks bosanskih piramida je rezultat inteligentnog dizajna. Drevni graditelji su manipulirali milijunima tona materijala i postavljali građevine u matematički i geometrijski vrlo precizne odnose. Sakralna geometrija im je poslužila da ostvare osnovnu svrhu piramida kao energetskih mašina. Nove generacije istraživača piramida i megalitnih lokacija morat će usvojiti multidisciplinarnu znanstvenu metodologiju da bi shvatili monumente koje istražuju.

bosanske piramide1Vrhovi tri piramide (Sunce, Mjesec, Zmaj) čine jednakostranični trokut

bosanske piramide2Zlatni rez: Sunce, Ljubav, Krtnica, Četnica

bosanske piramide3Sjeme života i jednakostranični trokut (Sunce, Mjesec, Zmaj, Ljubav, Zemlja)

bosanske piramide4Sjena Bosanske piramide Sunca formira ‘sjenovitu’ piramidu desno od zapadne strane Bosanske piramide Mjeseca prilikom zalaska sunca na dan ljetnog solsticija 21. lipnja. Svi astronomski fenomeni su promatrani uvijek iz iste točke: s vrha Bosanske piramide Sunca, koji je stoga služio i kao astronomski opservatorij

bosanske piramide5Sjeverna strana Bosanske piramide Sunca ima najprecizniju orijentaciju prema kozmičkom sjeveru s odstupanjem od 0 stupnja 0 minuta i 12 sekundi

www.piramidasunca.ba

Pripremila Snježana Krčmar

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci