Djeca i dim cigarete

Već je poznato da se pasivno pušenje kod djece povezuje s pojavom astme, bolestima uha i dišnog sustava, pa čak i iznenadne dojenačke smrti. No najnoviji dokazi pronalaze vezu između pasivnog pušenja i problema u ponašanju

Prema studiji objavljenoj u američkom stručnom časopisu Pediatrics, djeca koja odrastaju s roditeljima koji puše sklonija su poremećajima hiperaktivnosti i pažnje te problemima u učenju čak za 50 posto u usporedbi s djecom koja rastu u okruženju bez dima. Istraživači su u ovoj studiji obuhvatili više od 55.000 djece mlađe od 12 godina te ističu da duhanski dim ne mora biti izravan uzrok dječjih problema, no svakako pridonosi spomenutim poremećajima.

Preporučujemo

Ostali članci