Djeca i dim cigarete

Već je poznato da se pasivno pušenje kod djece povezuje s pojavom astme, bolestima uha i dišnog sustava, pa čak i iznenadne dojenačke smrti. No najnoviji dokazi pronalaze vezu između pasivnog pušenja i problema u ponašanju

Prema studiji objavljenoj u američkom stručnom časopisu Pediatrics, djeca koja odrastaju s roditeljima koji puše sklonija su poremećajima hiperaktivnosti i pažnje te problemima u učenju čak za 50 posto u usporedbi s djecom koja rastu u okruženju bez dima. Istraživači su u ovoj studiji obuhvatili više od 55.000 djece mlađe od 12 godina te ističu da duhanski dim ne mora biti izravan uzrok dječjih problema, no svakako pridonosi spomenutim poremećajima.

Ostali članci