Poezija sa Sensom: Adieu

"Poezija je spontano prelijevanje snažnih osjećaja: svoje porijeklo vuče iz osjećaja prikupljenih u miru", zapisao je čuveni William Wordsworth. Dobro došli u trenutak opuštanja i inspiracije...

Adieu

 

O moja je leđa lagano
Kucnula mandolina
I moj se kaput raskrio.
Purpurna pomrčina
Moje je vjeđe prekrila
Od sunca, vjetra i vina.

A moja se ruka ganula
Koja pjesmice sklada,
Svijetlu je suzu utrla
Što mi sa zjena pada.
– Tako silazim, gospojo,
Stubama tvojega grada.

             Vladimir Vidrić

Ostali članci