Khalil Gibran: Pjesma vječnosti

Nadahnjujući stihovi velikog pjesnika i filozofa...

...Takav je život – nekad cijeli tragično prođe
na vrtuljku vremena,
nekad samo u nekoliko dana,
kao pjesma koju Vječnost čuva
poput dragulja...

Ostali članci