Ima i one ljubavi koja putuje zrakom, a prenosi se notama. Gitara bi ostala tiha da trzalica ne dodiruje njene žice. Sve na ovome svijetu ima svoj drugi pol, a ljubav je ta koja ih pretvara u cjelinu, stvara novo čudo, novu vrijednost