Mirela Ilenić, vodila je aromaterapijske radionice na Sensa vikendu