Iako je Maria bila zahvalna jer nije bilo značajnijih promjena u priči koju je iznijela u svojoj knjizi, nije bila zadovoljna kako je prikazan njezin suprug