Yamunotri, izvor rijeke Jamune, s hramom i okolnim konačištima visoko u Himalaji