Šamanova kći, djevojčica koja živi u mayanskoj džungli