Zaštita prava potrošača – kome se obratiti?

Jeste li se ikada našli u situacija da su vaša prava kao potrošača bila povrijeđena, a da niste znali kome se obratiti? Kome se obratiti saznajte u nastavku

Za rješavanje sporova između trgovca i potrošača imate dvije mogućnosti:
• Sudskim putem i
• Izvansudskim putem

Kod izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Zahtjevi se podnose pisanim putem i raspoloživi su na web stranicama svake institucije.

Isto tako, postoji i mogućnost za pokretanje sporova za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Sporove pokreću ovlaštene osobe ili tijela koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Postupak mogu tužbom za zaštitu kolektivnih interesa potrošača pokrenuti ovlaštena tijela ili osobe koje imaju opravdani interes za kolektivnu zaštitu potrošača, kao što su udruge za zaštitu potrošača te državna tijela nadležna za zaštitu potrošača.

Donosimo vam odgovore na najčešće postavljena pitanja o postupku rješavanja sporova potrošača:

Zaštita prava potrošača

Što trebam znati?
Postoji li mogućnost za izvansudsko rješavanje sporova?

• U svim sporovima između potrošača i vjerovnika može se podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore.

Kako se provodi mirenje pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore?

• Mirenje pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore provodi se sukladno Pravilniku o mirenju Hrvatske gospodarske komore.
• Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore ima svojstvo ovršne isprave.

Hoću li morat snositi troškove za postupak mirenja i tko određuje troškove?

• Hrvatska gospodarska komora, uz suglasnost ministra financija, donosi odluku o troškovima mirenja u potrošačkim sporovima, kojom određuje visinu naknada i nagrada te ostale troškove mirenja
• Sredstva za troškove mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore, osiguravaju se u državnom proračunu.

U sklopu projekta „Upoznaj svoja prava!“ Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju razvijenog uz podršku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u sklopu programa koji djeluju u području zaštite i edukacije o pravima potrošača na web stranici www.hife.hr pronađite i ostale brošure kroz koje smo analizirali prava potrošača korisnika financijskih usluga, ali i niz drugih tema vezanih za edukaciju o pravima potrošača i upravljanju osobnim financijama.

Promo

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci