Test: Na koji način razmišljate?

Razmišljate li više na kreativan ili analitičan način? Saznajte iz ovog testa

Vidite li djevojku koja se vrti u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto od smjera kazaljke na satu?

U smjeru kazaljke

Pronicljivi ste i volite sve što je povezano s umjetnošću.

Obrnuto od smjera kazaljke

Razmišljate na vrlo analitičan i organiziran način.

U oba smjera

Ako vidite djevojku kako se vrti u oba smjera, vjerojatno imate vrlo visok kvocijent inteligencije. Premda za to ne postoji dokaz, osobe koje vide oba smjera imaju usklađena dva načina razmišljanja – analitično i kaotično ili kreativno razmišljanje.

Pripremila Snježana Krčmar

Ostali članci