Neale Donald Walsch: Promijeni energiju

Neale Donald Walsch, autor planetarno popularnih knjiga Razgovori s Bogom, danas nam prenosi ovu poruku...

"Ne možeš se nadati da ćeš riješiti bilo koji problem koristeći istu energiju koja ga je kreirala.

Bilo da je riječ o okončanju ratova na svijetu ili beskonačnih prepirki i svađa u tvom vlastitom domu, problem je uvijek isti: suprotstavljene energije. Želiš li promijeniti ishod, promijeni energiju.

Fantastičan aspekt ovog rješenja je - ne trebaš čekati drugu stranu da ona to učini."

Pripremila Snježana Krčmar

Ostali članci