Aplikacija za prepoznavanje biljaka

Aplikacija PlantNet u svom opusu bilježi više od četiri tisuće samoniklih biljaka...

Od 400 tisuća biljnih vrsta koje postoje na svijetu teško je poznavati sve, no ako želite prepoznati i znati više o pojedinima, poslužite se malom, mobilnom „enciklopedijom“ ­PlantNet koja u svom opusu bilježi više od četiri tisuće samoniklih biljaka.

Dovoljno je fotografirati biljku, dodati je u aplikaciju za pametne telefone i odmah ćete dobiti informacije o njoj. Zasad, nažalost, aplikacija ne uključuje jestivo bilje, ali dobro će vam poslužiti kad s unucima radite herbarij ili radoznalo šećete kroz šumu.

Magda Dežđek

Ostali članci