Anđeoska poruka za ponedjeljak 9. 4. 2018.

„Gajim posebnu pobožnost prema Anđelu čuvaru”, napisao je davno papa Ivan Pavao Drugi. „Još sam od djetinjstva puno puta molio – Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog, ti me danas prosvjetljuj, čuvaj, vodi i upravljaj...” Svaka je anđeoska poruka koju vam prenosimo podsjetnik na jačanje vjere i put prema boljem životu svih nas

Anđeo dana: Zadkiel
Poruka: Nauči primati i davati

Primanje i davanje je poput disanja. Nemoguć je izdisaj bez udisaja. Nemoguće je davati a nikad ne primati. Razmislite danas o tome, razmislite do koje mjere ste samo davali a niste ništa primali. I do koje mjere ste samo uzimali a da ništa niste davali. Težite ravnoteži jer život ne može biti kvalitetan ako ne uskladite te dvije osnovne energije. Sve se odvija u ritmu disanja, osjećaj davanja i osjećaj primanja potrebni su jednako, kako bi se srce lakše otvorilo, kako biste osjetili što je to doista ljubav.

Ostali članci