Anđeoska poruka za petak 5. 3. 2021.

Svaka je anđeoska poruka koju vam prenosimo podsjetnik na jačanje vjere i put prema boljem životu svih nas

Anđeo dana: Kamuel

Poruka dana: Pravi prijatelji su vaši anđeli na zemlji

Trenutak u kojem prepoznajete da niste sami, i pitate se "zar i ti?", trenutak je kad ste prepoznali prijatelja. Otvorite vrata za prave prijatelje u životu, oni ne sude kao što sudi ostali svijet. S njima se sreća množi, nesreća umanjuje. Prave prijatelje prepoznat ćete uvijek po tome što ne pamte ono što su vam dali, već pamte samo što su dobili od vas, samim vašim postojanjem. Oni su vaši pravi anđeli na zemlji.

Ostali članci