Jin i jang - kako postići životnu ravnotežu?

U našem svijetu dualnosti svaka sila, predmet ili ideja nepotpuna je i besmislena bez odnosa prema vlastitoj suprotnosti – dobro nema značenje ako ne postoji zlo, ljepota je nevidljiva bez ružnoće, sjena ne može postojati bez svjetla... Evo kako se to odražava u našem zdravlju te kako se stvara ravnoteža

Dva lica postojanja

Ravnoteža na svim životnim područjima od pamtivijeka je bila iznimno važna u svim dijelovima svijeta. Tako je u kineskoj filozofiji i medicini nalazimo u konceptu jina i janga, a primjerice u indijskoj u obliku Tha, Mjesec, i Ha, Sunce (odakle potječe i naziv hatha joga). Prije pet tisuća godina kineski Žuti Car do najsitnijih je detalja objasnio ovaj koncept u svojim bilješkama koje su se temeljile na promatranju prirodnih pojava i primjeni njihovih zakona na anatomiju i fiziologiju ljudskog tijela.

Zaključci su bili da smo umanjena verzija svemira te da, u skladu s tim, koje god energije i sile prožimaju svemir, jednako prožimaju i nas. Jin i jang predstavljaju dva lica postojanja poput dvije strane kovanice, poput noći i dana – niti jin može postojati bez janga niti jang može postojati bez jina. Oni se međusobno nadopunjuju i s obzirom na to da cijelo postojanje nikada nije statično, što je jin a što jang uvijek se mijenja.

Jin ženski princip, jang muški

Ako promotrimo sâm simbol, uočit ćemo da vanjska kružnica predstavlja "sve", a krug predstavlja Vrhovni Izvor koji je pola jin, a pola jang. Bijeli/svijetli (jang) i crni/tamni (jang) oblici u krugu predstavljaju međudjelovanje tih dviju energija što uzrokuje pojave oko nas i u nama. One nisu potpuno crne ili bijele, kao što ni stvari u životu nikad nisu takve, ovise jedna o drugoj i nadopunjuju se. Ako u nama dođe do njihove međusobne neravnoteže ili neravnoteže u njihovu djelovanju, mogu se, primjerice, javiti zdravstveni problemi.

Unatoč svojoj polarnosti, svaki princip u sebi sadržava zametak (točku) drugoga. Granica među njima u obliku slova S pokazuje kako njihove granice nisu fiksne. Zbog stalnog slabljenja ili jačanja polarnih energija može doći do kritičnog viška jednog ili drugog, koji se spontano može preobraziti u svoju suprotnost, kao što se, primjerice, događa kada voda (jin) upije toliko topline (jang) da se promijeni u paru (jang) te uzdigne prema gore (smjer janga). Prema ovom načelu sve u svemiru ima svojstva jina i janga – od planetarnih kretanja do najfinijih staničnih funkcija.

Dok je jin taman, pasivan, hladan, skupljajući, slab, kreće se prema dolje i unutra, simboliziraju ga žena, voda i zemlja, jang je svijetao, aktivan, topao, šireći, snažan, kreće se prema gore i van, simboliziraju ga muškarac, vatra i nebo (eter). Oblik jin i jang dijelova simbola daje nam ideju stalnog pokreta ovih dviju energija, od jina do janga i od janga do jina – kao što se stvari šire i skupljaju, temperature rastu i padaju.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci