Posvetite pozornost disanju, svaki dan odvojite vremena  za svjesno disanje ili vježbe disanja. Udišite na nos. Predočite si kako sa zrakom, preko pluća i krvi, u vaše tijelo ulazi mir, spokoj i uspjeh. Uživajte u toj slobodi i poniranju u sebe kad god možete.