Umjesto lijekova - meditacija

Meditacija potiče dijelove mozga koji imaju veze sa samosviješću i suosjećanjem, a destimulira one vezane sa stresom. Čekamo samo dan kada će, kao u nekim drugim zemljama svijeta, i naši liječnici umjesto šake lijekova prepisivati meditaciju

Nekoliko istraživanja dokazuje da u meditaciji dolazi do fizičkih promjena u mozgu te da efekti meditacije nisu samo placebo. Promjene koje čovjek doživljava u meditaciji mogu ga rasteretiti stresa, učiniti sretnijim pa čak i srdačnijim prema drugima. Pomaže u reguliranju poremećaja u prehrani, smanjuje kronične bolove. Meditacija je intenzivna i intimna vježba koja se može raditi s grupom ili u osami. Danas čak 20 milijuna Amerikanaca kaže da meditira. Tolika je moć meditacije da je prakticiraju u školama i ispituju njene učinke u vojsci.

Rezultati istraživanja koje je provela bolnica u Massachusettsu jasno kažu da su nakon meditacije kod ispitanika uvećani dijelovi mozga koji imaju veze sa samosviješću i suosjećanjem, a smanjuju se oni vezani sa stresom. Čekamo samo dan kada će, kao i u nekim drugim zemljama svijeta, i naši liječnici umjesto šake lijekova prepisati meditaciju.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci