Zašto novac baš vas zaobilazi?

Vjerojatno zbog pogrešnih stavova o njemu. Mislite li ružno o novcu ili o bogatima? Osim toga što nam omogućava da uživamo u materijalnim dobrima, novac može i znatno pridonijeti našem duhovnom bogatstvu. Zato je važno da ga poštujemo i volimo i da na taj način otvorimo vrata za ovu izuzetnu moćnu i stvaralačku energiju

Bogatstvo potječe od riječi Bog

Zahvaljujući novcu u mogućnosti smo osjetiti i doživjeti bezbroj lijepih stvari, otputovati na mjesta o kojima smo sanjali, upoznati ljude koji će nas obogatiti novim životnim iskustvom, novim emocijama, što je sve u službi bogaćenja našeg duha i duše. Osim što nam novac može omogućiti da sagledamo sve boje i nijanse života na Zemlji, on nam često olakšava upoznavanje sebe. Ipak, osnovni preduvjet za sve to jest da ga doživljavamo samo kao sredstvo na našem putu prema sve većoj ljubavi.

"Nikad ne razmišljamo o tome da riječ bogatstvo potječe od riječi Bog. Novac je oblik božanske energije koja na materijalnom planu pridonosi realizaciji pojednica, pomaže progresivnost i razvoj duše. Novac može biti izuzetno koristan instrument, ovisno o tome u koje ga svrhe i na koji način koristimo. Ako ga upotrebljavamo za dobivanje stvari koje gode egu i koje ga veličaju, onda to znači da ne razumijemo prirodu novca. Ali kada shvatimo da je svrha postojanja ljudskog bića da stvori što više ljubavi u duši, da je širi oko sebe, da voli Stvoritelja i svoje bližnje, onda smo dužni upotrebljavati sve što nam je na raspolaganju kako bismo u sebi to razvijali. Novac može biti sredstvo koje će nam pomoći na tom putu", kaže Margarita Milenković, učiteljica reikija koja se bavi temom obilja.

Ipak, ako osobi stjecanje novca postane osnovno u životu, ona neće moći napredovati i rasti u duhovnom smislu. Tajna zdravog odnosa prema novcu je u tome da nam novac nikada ne bude jedini i najvažniji cilj. Tek ako se novcem služimo kao instrumentom, alatkom koja će nam pomoći da dostignemo blaženo stanje bezuvjetne ljubavi, onda prema njemu imamo pravi odnos.

Novac ne kvari ljude, samo pokazuje kakvi su

"Novac je sam po sebi neutralan i ovisno o načinu na koji ga koristimo on će za nas biti dobar ili loš. To se može slikovito usporediti s kemijskim reakcijama između dvije supstancije. Kao što se neutralna supstancija može ponašati kao svojevrstan katalizator i u dodiru s nekom drugom supstancijom na površinu iznijeti i prikazati sve njene osobine, tako će i energija novca u kontaktu s ljudskim bićem iz njega izvući ono što taj čovjek jest. Svaki čovjek ima specifičan sadržaj, misli, emocije, svjesne i podsvjesne programe, želje, stremljenja, mehanizme, ciljeve... Kada tom sadržaju dodamo novac, dobivamo krajnji rezultat. Novac ne pogoršava i ne poboljšava stvari. On samo dovodi do kristaliziranja onoga što već postoji u osobi, i sve postaje očiglednije i jasnije."

Stara izreka da novac kvari ljude nije utemeljena na razumijevanju energije novca.
Novac je uvijek isti, a o osobi ovisi hoće li iz nje novac izvući dobre ili loše osobine. "Krajnji rezultat novca ovisi o tome kroz koji kanal novac protječe. Mi od njega činimo ili zlo ili blagoslov. Zato je nepravedno za svoje postupke prebacivati odgovornost sa sebe na novac", objašnjava Margarita.

Zakon privlačnosti

Kao i svaka druga energija, novac reagira na određene vibracije ljudi i odlazi kod onih koji prema njemu imaju pozitivan stav. Vrijeme je da preispitamo svoja uvjerenja, svjesne i podsvjesne programe koji se tiču novca, a zatim podesimo svoje elektromagnetno polje na frekvenciju energije novca. Jer činjenica je da u svijetu ima mnogo novca, a pitanje je zašto baš nas zaobilazi.

Kao i svaka druga, i energija novca mora teći, kružiti, a ne blokirati se i zadržavati. "Energija novca ne voli one koji je pritišću, zadržavaju i nerado puštaju da ide dalje. Ako uskraćujemo novcu slobodu, sprečavamo protok te energije koja se voli neo­metano kretati. Važno je naučiti davati novac s radošću i zahvalnošću, bez grča i straha da ćemo ostati bez njega. Svako plaćanje, od računa nadalje, treba nam biti ugodno jer ćemo na taj način naučiti poštovati pravu prirodu i slobodu te snažne energije."

Važno je da o novcu imamo dobro mišljenje

Margarita Milenković objašnjava da novac treba voljeti na zdrav način, bez vezivanja i opsjednutosti njime, već kao i svaku drugu prirodnu pojavu koja ima potencijal. Kao što i ljudi vole biti poštovani i voljeni, tako i novac, kao živa energija, odlazi kod onih koji ga cijene i vole. Mnogo je načina na koje možemo pokazati svoje poštovanje prema novcu. Vrlo je važno i da poštujemo ljude koji ga imaju više nego mi, a samu energiju novca treba poštovati i kada nam ne pristiže u količinama u kojima mi to želimo.

"Iznimno je važno da o novcu imamo dobro mišljenje. Ako se o novcu i ljudima koji ga posjeduju izjašnjavamo na ružan način, energija novca neće nam pristizati. I za novac važi zakon privlačenja, pa ako novac volimo, on će voljeti doći u naše ruke, a ako ga ne volimo, ne možemo ni računati da ćemo ga u životu imati dovoljno. Naravno, uvijek treba napomenuti da ne smijemo usmjeriti svu moguću pažnju na novac, a naročito ne svu ljubav."

Manja Perić Mitić

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci