Uz metodu "pet zašto" otkrijte suštinski uzrok problema

Kada od šume ne vidite stablo, metoda "pet zašto" pomoć će otkriti uzrok problema kako biste poniranjem u njegovu suštinu pronašli rješenje

Cilj teorije "pet zašto" je saznati uzrok problema kako bismo poniranjem u njegovu suštinu pronašli rješenje. Metoda je nastala u poslovnoj psihologiji, ali je izrazito upotrebljiva u svakodnevici i može poslužiti u raznim životnim situacijama.

Kao što samo ime kaže, metoda se sasto od pet pitanja zašto. Svaki od pet koraka ima svrhu da nam otkrije sljedeći detalj, koji možemo iskoristiti za inspiraciju, jer nam ukazuje na dublji nivo problema. Drugim riječima, svaki odgovor služi kao baza za sljedeće pitanje.

Naravno, postoje situacije koje imaju više uzroka problema koje treba raščlaniti - sve to što nam je prepreka - i zatim postavljati pitanja za svaku pojedinu grupu prepreka. Također, treba naglasiti da nema pogrešnih pitanja. Jedino pravilo je da počinju sa zašto.

Evo jednog praktičnog primjera:

Zašto – imam problem u tom odnosu?
Zašto – ta osobina u meni izaziva netrpeljivost?
Zašto – ne mogu da utječem na tu situaciju?
Zašto – smatram da nemam utjecaj na baš tu osobinu?
Zašto – vjerujem da mi je to u životu važno?

U kliničkoj psihologiji jedna je od osnovnih teorija bazirana na tome da naša uvjerenja mijenjaju sve: kako gledamo na svijet, kako reagiramo, kako vidimo svoje resurse... Zato je ova tehnika jako važna jer nam ukazuje na naša uvjerenja možemo mijenjati uz pomoć psihoterapije.

Sofija Borojević, psihologinja i NLP coach

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci