Srđan Roje o hrabrosti i samopouzdanju

Znate li koliko psihijatara je potrebno da se zamijeni jedna žarulja? Srđan Roje daje odgovor na ovu šalu koji vodi u redefiniranje koncepata hrabrosti, samopouzdanja i predstavlja najvažniju kariku u lancu samoostvarenja

Je li hrabrost - ne bojati se, ili - unatoč strahu učiniti ono čega se bojimo?

Pripremila Snježana Krčmar

Ostali članci