Rat treba voditi na papiru - kako otpustiti negativne misli koje nas truju

Byron Katie, poznata autorica knjige 'Voljeti to što jest' koja se temelji na procesu koji naziva Rad (The Work), žena je koja je prošla iskustvo dugogodišnje duboke depresije, ali i iskustvo izlaska iz nje i promjene. Ona kaže da bi se svaki rat trebao voditi na papiru. Kada je misao na papiru, mi je ne moramo otpustiti jer ona napušta nas. Prema njezinoj preporuci, potrebno je misao koja nas muči staviti na papir i potom odgovoriti na četiri pitanja...

Evo primjera:
Ljuta sam na prijateljicu
jer nije iskrena prema meni.

Je li to istina?
Mogu li biti apsolutno sigurna da je to istina?
Kako se osjećam kada mislim da je to istina?
Kako bih se osjećala da ta misao nikad nije postojala?

Shvatit ćemo da je misao ono što uzrokuje nelagodu, a ne sama situacija te da naša misao uglavnom nije cijela istina jer će u svakoj situaciji postojati oni aspekti te situacije, odnosa ili problema na koje se ta naša misao, tj. ocjena, ne odnosi te neće biti istiniti. Tako ćemo sagledati situaciju u novom svjetlu.

Kada odgovorimo na četiri pitanja, dobit ćemo informacije koje će dovesti do preokreta i zaključit ćemo da će se naš odnos i osjećaj promijeniti, nelagoda će se umanjiti ili nestati.

Potom treba iskušati sljedeće: umjesto da kažemo: Prijateljica nije iskrena, pokušajmo reći: Ja nisam iskrena. Dobit ćemo promjenu perspektive i izgubiti doživljaj da smo apsolutno u ispravnoj poziciji - sjetit ćemo se da smo i mi katkad neiskreni.

Na isti način možemo provjeriti svaku misao koju imamo o sebi, svoja uvjerenja i vrijednosti te na taj način olakšati sebi prihvaćanje onoga što jest i otpuštanje otpora i negativnih misli. Ako želimo postići i nešto što do tada nismo postigli, moramo učiniti nešto što nikad nismo radili. Starim načinom funkcioniranja ne možemo doći do novih rješenja.

Prihvaćanje - kako živjeti ono što jest

Vježba prihvaćanja i otpuštanja loših osjećaja

Nada Kaiser

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci