Petominutni plan - najučinkovitija vježba protiv odgađanja

Ova vježba može pomoći svima koji odgađaju

Podrazumijeva odluku osobe da počne raditi neku određenu aktivnost pet minuta te nakon isteka vremena može odlučiti hoće li je produljiti za još pet minuta. Petominutni plan može se koristiti u mnogim situacijama - za učenje, rad na projektu, treniranje, kao i u odvikavanju od pušenja.

Tako, na primjer, kad pušač koji prestaje pušiti poželi zapaliti cigaretu, mjeri sebi vrijeme pa nakon pet minuta odluči želi li izdržati još pet minuta da ne zapali cigaretu. Ciklus se ponavlja sve dok osoba ne prevlada svoju frustraciju zbog suzdržavanja ili izvršavanja aktivnosti.

Tijana Lukić (psihologinja i kognitivno-bihevioralni coach)

Ostali članci