Najvažnija pitanja na putu samoostvarenja

Ovo se morate zapitati

Kada želimo steći nova znanja i vještine, to podrazumijeva da ćemo na tom putu učiti nove oblike ponašanja, nove osjećaje, nov odnos prema drugima i sebi. Da bismo na tom putu uspjeli, poželjno je definirati svoj cilj i odgovoriti na sljedeća pitanja: Kako ću znati da sam postigla cilj? Što će biti nagrada za moj trud? Ti odgovori će nam dati smjer kretanja i poslužit će nam da provjerimo jesmo li još na pravome putu.

Rad na sebi - kako ga doista primijeniti u životu

Važno je odgovoriti na pitanje Zbog koga želim raditi na sebi – zbog sebe, zbog obitelji, zbog društva u kojem živim? Ako nas motivira jedno, a rezultate očekujemo u drugom području, može nastati zastoj u stjecanju vještina, tj. unutarnji konflikt. Spoznamo li što nam je važno (društvo, obitelj, osobni rast), moći ćemo učinkovitije usmjeriti svoje snage.

Nada Kaiser

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci