Da bi uspjeli u životu, pod hitno mijenjajte mentalni stav: Imamo i par ideja kako

Jeste li primijetili da je slika koju imamo o svijetu utoliko ljepša, ukoliko je slika koju imamo o sebi bolja?

Koraci koji stvaraju drugačiji pogled na svijet

Kada razgovaram sa ženama o njihovu putu prema uspjehu, često čujem da, kako bi pokrenule željene i vidljive promjene u životu, najviše pažnje posvećuju promjeni svog načina razmišljanja. Najveći dio tog posla je nevidljiv, događa se u tišini, u samoći, u nama.

Treba ozbiljno raditi na promjeni uvjerenja koja nas koče, suočavati se sa strahovima, svakodnevno implementirati podržavajuće navike, jačati samopouzdanje – to su sve koraci koji stvaraju drugačiji pogled na svijet, a samim time mijenjaju i naš svijet.

Svaka transformacija počinje iznutra, a izvanjska manifestacija uočljiva je u našoj neposrednoj budućnosti. To kako mi vidimo sebe određuje kako ćemo vidjeti druge i svijet oko sebe. Za naš pogled na svijet odgovoran je naš mindset.

Mindset je karakterističan sklop načina razmišljanja, vjerovanja i emocionalnih reakcija pojedinca.

Mentalna predispozicija za uspjeh

Dr. Carol Dweck, psihologinja i autorica popularne knjige Mindset: The New Psychology of Success, preispitala je ukorijenjeno mišljenje da su inteligencija i talent urođene osobine. Ona zastupa revolucionarnu misao da se svaka osobina može, uz dovoljno truda, naučiti. Mi smo prazan list, smatra psihologinja, potpuno čist – a kako ćemo ga popuniti ovisi o čarobnom elementu – a to je naš mindset.

Dr. Dweck razlikuje dva tipa mindseta – ograničavajući i onaj koji je otvoren za učenje (growth mindset). U svom je radu dokazala da naši rezultati najvećim dijelom ovise upravo o usvojenom načinu razmišljanja.

Ljudi fiksnog, ograničavajućeg mindseta vjeruju u sljedeće:

Ako sam stvarno sposoban, ne moram se truditi.

Ako se moram truditi, znači da nemam talent za to.

Uvijek moram izgledati pametno i sposobno, zato izbjegavam izazove.

Neuspjeh otkriva moje mane i treba ga izbjegavati po svaku cijenu.

Tuđi uspjeh me demotivira i stvara osjećaj ugroženosti.

Ljudi otvorenog mindseta vjeruju u sljedeće:

Ono što još ne znam, uz dovoljno truda, mogu naučiti.

Znam da izvrsnost traži sate / mjesece / godine predanog rada.

Neuspjeh mi pokazuje na čemu moram dodatno poraditi.

Konstruktivnu kritiku vidim kao priliku za učenje.

Tuđi me uspjeh motivira i potiče na usvajanje novih znanja i vještina.

Ovi nam primjeri jasno govore koliko će različite odluke donositi ljudi s ta dva različita načina razmišljanja.

Kako fiksni mindset preoblikovati u otvoreni?

Ključno je prepoznati što dovodi na površinu naš fiksni mindset i kako ga preoblikovati u otvoreni mindset. Posebno je zanimljivo to da je osobu moguće „ubaciti“ u fiksni ili otvoreni mindset. Pitanje je samo koje uvjerenje u tom trenutku potičemo.

Važno je osvijestiti da su naša uvjerenja rezultat našeg prethodnog iskustva ili iskustva drugih ljudi koja smo prihvatili kao istinu. To znači da ih ne treba automatski projicirati u novim situacijama jer je veoma moguće da nisu relevantna za nove okolnosti.

Nešto što je za nas bilo istina kad smo imali 20 godina uopće ne mora imati isto značenje kada imamo 35 godina. Uvjerenja, kao i navike, kreiraju se s vremenom, ali se isto tako s vremenom mogu mijenjati i preoblikovati. Zato je uvijek dobro preispitati sebe prije donošenja neke odluke; na osnovi čega i čijeg mišljenja kreiramo svoje mišljenje i donosimo određenu odluku. O našim uvjerenjima ovisi hoćemo li vidjeti ograničenja ili prepoznati mogućnosti.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci