Kako od "unutarnje svinje" učiniti prijatelja

Mirna srca možete prestati ocrnjivati svoju "unutarnju svinju", onaj dio sebe koji preferira užitak, udobnost i odlaganje, jer je mnogo mudrije od njega učiniti prijatelja. Kako to učiniti savjetuju autori knjige Fontana mladosti...

U nama se bore dvije suparničke sile

Pozitivno razmišljanje, jasan privlačan cilj po­stavljen kao misao vodilja i jednostavna rutina vode nas na putu ka postizanju učinka “fontane mladosti”. No pritom je potrebno imati na umu da je snažno, aktivno i osviješteno buduće “ja“ posljedica sadašnjih obrazaca ponašanja.

Na tom našem putu neprestano smo izloženi suparničkim silama unutar nas koje se nepre­stano bore za prevlast: dvama oprečnima “ja“ koja prebivaju u našoj nutrini. Jedan od njih je pozitivno “ja“  ili poriv za činjenjem koje podr­žava i pridonosi ostvarenju naših dugoročnih ci­ljeva (primjerice da budemo zdravi, financijski sigurni, u dobroj formi) koje neki još nazivaju i savješću ili razumom. Drugi, pak, preferira uži­tak, udobnost i nečinjenje, odnosno liniju naj­manjeg otpora. To je naše negativno “ja“ ili ta­ kozvana unutarnja svinja.

Ne krivite "unutarnju svinju" za svoje neuspjehe

Često smo tu “unutarnju svinju” skloni krivi­ti za naše neuspjehe, odnosno za neostvariva­ nje naših ciljeva. Međutim, suprotno  uvriježe­nom mišljenju, protiv nje se ne trebamo boriti. Naime, prema mišljenju psihologinje i predava­ čice na Stanfordskom sveučilištu Kelly McGoni­ gal, da bismo bili ljudi i imali uravnotežen zdrav život trebamo oba ta unutarnja poriva – savjest i “unutarnju svinju“.

Savjest nam pomaže da ci­ljano djelujemo, da se dosljedno pridržavamo rutina  i  izbjegavamo destruktivna  ponašanja, a “unutarnja svinja” zadužena je za užitak i ve­selje u životu, ali i životno važne nagone poput straha.

Za sve postoji vrijeme i mjesto

Dakle, nije bît u tome da sotoniziramo ili ocr­njujemo jednu od te dvije strane sebe, nego da svakoj od njih damo priliku da se izrazi u pra­vome trenutku i u pravoj mjeri. U tome  nam uvelike mogu pomoći samopromatranje i vježbe svjesnosti koje omogućavaju da bolje upozna­ mo te obje strane sebe i otkrijemo što ih akti­ vira.

Bît je u tome da, s jedne strane, služeći se samokontrolom i snagom volje, aktiviramo ra­ zum i tako osiguramo postizanje bitnih ciljeva i s druge, da ostavljamo mjesta i za onu drugu stranu sebe koja je zadužena za uživanje u živo­ tu i da i nju njegujemo. Jer za sve postoji vrije­me i mjesto.

Mirna srca možete prestati ocrnjivati “unutarnju svinju”, jer je mnogo mudrije od nje učiniti prijatelja. To  ćete učiniti tako  da planirate vrijeme za oba ta dijela sebe i živite ih “punim  plućima”, što će vam, pak, omogućiti da usredotočeno ra­dite na ostvarenju svojih ciljeva, ali i da isto tako usredotočeno uživate u slatkoj dokolici u vrije­ me koje ste sami svjesno za to predvidjeti, pa tako više nećete razmišljati o tome što biste ra­ dije činili ili što biste trebali činiti.

1. Zaboravite na ispravno i pogrešno, dobro i loše

Dokle god važete između razuma i “unutar­nje svinje”, doživljavajući jedno od njih boljim ili lošijim, u vama se vodi unutarnja borba. Usmje­rite  li energiju u tu unutarnju  borbu, manjkat će vam energije na putu ka postizanju učinka “fontane mladosti“. Neka vam razum i “unutar­nja svinja” budu putokazi koji će vas voditi na vašem putu prema uravnoteženijem i ispunjeni­ jem životu. Živite ih i uživajte u oba.

2. Nađite u životu mjesta i za “unutarnju svinju”

Odredite vrijeme koje ćete darovati “unutar­njoj svinji” i uživajte u njemu bez grižnje savje­sti. Pustite je neka slobodno uživa u svojim stra­stima: neka sanjari danju, izležava se na kauču, jednostavno ne radi ništa...

3. Svjesno se posvetite svakoj strani sebe

Što smo svjesniji i prisutniji u odnosu prema različitim stranama sebe, lakše i prije ćemo po­ stići svoje ciljeve. Naime, kad je pozornost ras­ pršena, sposobnost samokontrole je manja, odnosno lakše padamo u iskušenje. Primjer je istraživanje američkih  psihologa Babe Shiva i Alexandera Fedorikhina u kojem su ispitanici na­ kon što bi pokušali zapamtiti sedmeroznamen­ kasti broj imali 50 posto veću vjerojatnost da će izabrati čokoladni kolač. Prema tome, usredoto­ čite svu svoju pozornost na ono što radite, bilo to  ostvarenje ciljeva ili  dokoličarenje. U tome vam mogu pomoći jednostavne vježbe disanja.

4. Vježbajte samorefleksiju

Samopromatranje ili samorefleksija nam po­ maže da postanemo svjesniji potreba obiju na­ ših unutarnjih strana te da pravodobno zamije­ timo želje “unutarnje svinje” i popustimo im u skladu s ciljevima postizanja učinka “fontane mladosti”.  Najbolji način samorefleksije je na­ večer sagledati dan iz kuta obje naše unutarnje strane. Svoja opažanja možete i zapisati. Kako je protekao vaš dan promatrano iz kuta razuma? A kako promatrano iz kuta “unutarnje svinje”?

5. Promijenite motrište

 Nerijetko je već promjena kuta gledanja do­ voljna da se “dosadna” rutina pretvori u cilj za koji se želimo truditi. Ako vam “meditacija” zvu­či zamorno, nazovite je “odmorom za dušu” i vi­ djet ćete i sami – riječ “odmor” glazba je za naše uši!

6. Poboljšajte samokontrolu

Samokontrolom odlučujete kada ćete mediti­rati, postiti, biti dosljedni ili se prepustiti “unu­tarnjoj svinji” i izležavati se na kauču.

Izvadak iz knjige Fontana mladosti

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci