Kad smo spremni za terapeutski rad s drugima?

U ovakvom radu u svakom trenutku moramo biti svjesni što možemo i gdje su nam granice...

Dobro razvijene vještine iznimno su važne u bilo kojoj vrsti terapijskog ili edukacijskog rada s drugim ljudima. U radu s drugima zadiremo u njihove živote, njihovu dušu i tijelo. Stoga je važno da su naše vještine u ovim slučajevima potvrdile i nadležne institucije. U ovakvom radu u svakom trenutku moramo biti svjesni što možemo i gdje su nam granice.

Kada sebe ne smatramo svemogućima, ako na raspolaganju imamo više nego jedan pristup ili jednu metodu kojima, prema potrebi, možemo podržavati klijenta, kada smo pažljivi i podržavajući te respektiramo klijenta i njegove vrijednosti te uvažavamo ono što je njemu važno, to znači da imamo važne alate za rad s drugima.

Rad na sebi - kako ga doista primijeniti u životu

Najvažnija pitanja na putu samoostvarenja

Nada Kaiser

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci