Bojana Svalina: Kako sebi pomoći u teškim trenucima?

Bojana Svalina, motivacijska govornica, terapeut za dušu i pisac te vlasnica tvrtke Put prema sebi, savjetuje kako promijeniti percepciju, a samim time i pomoći životu da nam pomogne riješiti problem

"Život nam uvijek služi i uvijek radi za nas", kaže Bojana i pritom savjetuje da u problematičnim razdobljima života ne razmišljamo - Zašto mi se to događa, već - Za što mi to služi?

Tada dolazimo u centar svoje moći i vraćamo se u povjerenje.

Tada prestajemo biti žrtva i postajemo gospodar, moćno ljudsko biće koje vjeruje da je život na njegovoj strani. A onda se i sama problematična situacija mijenja.

Pripremila Snježana Krčmar

Ostali članci