5 načina rješavanja konflikta - finese kvalitetne komunikacije

Postoje različiti stilovi rješavanja konflikta. Nije uvijek prikladno tražiti suradnju ili kompromis. Ako niste sigurni je li suradnja prikladan način rješavanja konflikta, razmislite o stilovima koji bi u navedenoj situaciji bili bolja opcija. U nastavku je opisano pet mogućih stilova rješavanja konflikta te savjeti kada ih koristiti:

NATJECANJE – stil rješavanja konflikta kad slijedite vlastite interese na štetu drugih. Ovaj stil je koristan u hitnim situacijama, kad je ključno brzo donijeti odluku ili kad se želite zaštititi od ljudi koji iskorištavaju vašu prilagodljivost.

PRILAGOĐAVANJE – stil rješavanja konflikta suprotan natjecanju, kad zanemarujete vlastite interese da biste zadovoljili tuđe. Ovaj stil je koristan kad shvatite da niste u pravu i želite pokazati dozu zdravog razuma. Također, možete ga koristiti kad je drugoj osobi ishod puno važniji nego vama te time pokazati velikodušnost ili kad je očuvanje harmonije izrazito bitno i važnije od samog postizanja cilja.

IZBJEGAVANJE – stil rješavanja konflikta kad nakratko izbjegavate konflikt da biste diplomatski odgodili rješavanje problema dok uvjeti ne postanu povoljniji ili se jednostavno povlačite iz prijeteće situacije. Ovaj stil je koristan kad je riječ o trivijalnim stvarima; ako smatrate da ne postoji mogućnost zadovoljavanja vlastitih interesa; kad vam je potrebno vrijeme za prikupljanje dodatnih informacija ili ako potencijalna šteta ulaska u konflikt premašuje potencijalne dobitke njegovim rješavanjem.

KOMPROMIS – stil rješavanja konflikta koji se nalazi između natjecanja i prilagođavanja, a cilj je pronaći rješenje koje djelomično zadovoljava obje, u konflikt uključene, strane. Ovaj stil je koristan kad su ciljevi umjereno bitni, ako su suprotstavljene strane jednako moćne i snažno predane međusobno isključivim ciljevima ili kad je potrebno postići privremeno rješenje kompleksnog problema.

SURADNJA – suprotna izbjegavanju, suradnja uključuje pokušaj uspostavljanja dogovora s drugom osobom da bi se pronašlo rješenje koje će zadovoljiti interese obiju strana. Suradnja podrazumijeva istraživanje neslaganja kako bi se učilo iz tuđe perspektive i pokušalo riješiti problem na kreativan način. Ovaj stil je koristan kad je riječ o nečemu vrlo važnom objema stranama i ako kompromis nije dobra opcija.

Vi odlučujete o odabiru primjerenog načina rješavanja konflikta, ovisno o situaciji. Međutim, koji god način odaberete, zapamtite da, kad god ste u konfliktu, postoji samo jedan faktor koji čini razliku između uništavanja odnosa i njegovog produbljivanja, a to faktor je – stav.

Kako ostati miran u konfliktu?

Prepoznajte jeste li sudionik osobnog konflikta

4 načina komunikacije koji produbljuju konflikt

Kako uspješno riješiti konflikt i pritom zadržati dobar odnos s drugom osobom

Mirta Fraisman Čobanov

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci