4. korak dobrote: Ne budite grubi prema sebi

Glavni smisao osjećaja krivnje, srama i žaljenja je učenje, a ne samokažnjavanje...

12 koraka dobrote: Putovanje koje vas vodi u novi život

U ovom koraku Jessica i Timothy traže da budemo blagi prema sebi i oprostimo sebi mračne trenutke iz prošlosti. Jer dok ne oprostimo sebi, ne možemo se iskreno okrenuti dobrodušnosti prema drugima, kažu stručnjaci.

„Glavni smisao osjećaja krivnje, srama i žaljenja je učenje, a ne samokažnjavanje. Sve osim toga nepotrebna je patnja koja krade energiju, loše utječe na naše samopouzdanje i umanjuje našu mogućnost davanja drugima i ispravljanja pogrešaka“, ističe psihoterapeutkinja Mirta Fraisman Čobanov.

Magda Dežđek

Ostali članci