Onaj koji voli onaj je koji se razvija

Naša sposobnost da volimo od suštinske je važnosti za naš razvoj. I zdravlje

Čin samoprehranjivanja

Prema ajurvedi, osjećaji su putem tkiva u uzajamnoj vezi s duhom/tijelom i na njih utječe ni manje ni više nego - probava. Ajurvedski su mudraci znali da ljubav, jednako kao i probavljanje hrane, uzrokuje fine promjene u psihofiziologiji – ljubav je čin samoprehranjivanja, čin probave jedne druge vrste hrane koja potiče emotivni i duhovni rast. I ljubav se metabolizira – sve ono što doživljavamo putem osjetila, uma i osjećaja utječe na fiziologiju.

Ljubav je nagrada nama

Duh/tijelo sve upija i metabolizira – bez obzira na to je li riječ o zraku koji udišemo, o predjelu koji promatramo putujući na radno mjesto ili socijalnom i emotivnom ponašanju onih koji se brinu za nas... Povezivanje s drugom osobom zapravo je povezivanje sa samim sobom, sa svojim unutarnjim bićem.

Naša sposobnost da volimo od suštinske je važnosti za naš razvoj. Na ovoj razini pažnja nije usmjerena na osobu kojoj je ljubav posvećena, nego na onu koja tu ljubav osjeća. Onaj koji voli onaj je koji se razvija. Važan pokazatelj zdravlja jest da osjećaj ljubavi uvijek doživljavamo kao nagradu unutar sebstva.

Peđa Matić

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci