Komunikacijom do boljeg seksa

Mnogo žena nije u stanju uživati u spolnom odnosu. To potvrđuju brojni podaci o tome da svaka treća žena ima problema s doživljavanjem orgazma, kao i da mnoge radije odluče glumiti orgazam nego partneru reći što im u seksu odgovara. Otvorena komunikacija jedan je od osnovnih preduvjeta dobrog seksa

Muškarac je odgovoran za ženski orgazam?

Sklonost žena da o seksu i svojim seksualnim preferencijama šute krije se u (često podsvjesnom) uvjerenju da je muškarac autoritet u seksu i da je on odgovoran za ženski orgazam. To uvjerenje posljedica je odgoja koji nam je na neki način sugerirao da je seks 'muško područje'. Žene se učilo da budu pasivne i da se ne upuštaju lako u seksualne odnose kako ne bi dobile etiketu 'lake žene'. S druge strane, muškarce se poticalo da budu mnogo aktivniji u eksperimentiranju svojim seksualnim identitetom. Upravo zbog pasivne uloge koja im je dodijeljena, odnosno zbog njene pogrešne interpretacije, žene teško iznose svoje preferencije u seksu.

Činjenica je, međutim, da muškarci ne mogu znati bolje od nas što nam godi. Oni moraju naučiti što ženama odgovara, a da bi se to dogodilo, žena mora progovoriti o svojim željama i odbaciti pasivnu ulogu. Budemo li čekale da muškarac pronađe put do našeg orgazma, mogle bismo čekati vječno!

'Pravi' će točno znati što i kako?

Teškoća da se žene opuste u seksu i izraze svoje želje proizlazi i iz činjenice da je seks i dalje tabu-tema te da se uz njega vrlo često veže osjećaj stida. Mnoge žene ustručavaju se partneru reći što im odgovara, neke su čak uvjerene da će 'pravi muškarac' znati što točno da radi kako bi im udovoljio te nema potrebe da mu išta govore. Zato je potrebno da žene shvate da muškarci ne čitaju misli i daleko im je lakše zadovoljiti ženu ako im kažemo kako! Kao što kad uživate u kolaču s lakoćom kažete da vam je kolač prijao, po istom principu, kad vas partner dodiruje na određeni način, recite mu da vam to godi kako bi to nastavio raditi.

Kvalitetna partnerska komunikacija složen je proces. Izgradnja kvalitetnog odnosa podrazumijeva prije svega zauzimanje racionalnog i realnog stava prema partneru i prema sebi. Kad se iracionalna razmišljanja zamijene racionalnim, lakše izražavamo želje i osjećaje na način koji uvažava naša prava, ali i prava osobe s kojom smo u vezi. Partneri koji imaju skladnu vezu prije svega su racionalni, a racionalno razmišljanje, koje uvijek prethodi otvorenoj komunikacij, i podrazumijeva sljedeća uvjerenja:

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci