Taoizam - put osobne spoznaje

Na putu duhovnosti tragamo za svojom istinskom prirodom i slobodom. Otkrivši taoizam i njegove tajne, naša je suradnica pronašla tehnike koje su osvijetlile njezin unutarnji svijet i donijele joj okus potpunog mira

Tema Boga

Ako je duhovnost vaš put, život će vas na razne načine na njega usmjeravati. Možete se tome opirati. Neko vrijeme možete to i ignorirati, no prije ili poslije morat ćete ga prihvatiti – riječi su moga mentora kojih se često sjetim kada razmišljam kako sam krenula putem duhovnosti.

U mom je životu oduvijek bila aktualna tema Boga. Odrasla sam u religioznoj obitelji te sam u tom duhu od malih nogu i odgajana. No jako sam dugo svemu tome pristupala kao nečemu što se mora. U crkvu sam odlazila po navici, ne zato što sam za to osjećala potrebu, nego zato što su tako činili i drugi ljudi iz mog okruženja, a na jednak sam način izgovarala i svoje molitve. Čak i kada bih se svjesno trudila dublje povezati s božanskim, dio mene bio je svjestan da u toj komunikaciji postoji golema barijera.

Kad se zemlja zatrese

Tek kad sam se našla pred većim životnim raskorakom, shvativši da sam, zbog raznih uvjetovanosti i sama učinila niz životnih pogrešaka, počela sam dublje propitivati značenje boga i smisao duhovnosti. Što sam dublje u nju ulazila, to me je duhovnost više i privlačila. No od svih pristupa s kojima sam se u svom duhovnom traganju susrela, u taoističkoj mudrosti pronašla sam najviše odgovora – o sebi,  životu i duhovnosti općenito.

Tek sam u taoizmu dobila istinsku motivaciju za traženjem sebe te sam, provodeći taoističku praksu, konačno postala spremna u pravom smislu suočiti se sa sadržajem svoje nutrine.  

Put istine

Taoizam je, naime, put osvještavanja naše izvorne prirode. Kada osvijestimo svoju božansku prirodu, koju taoisti nazivaju tao bićem, postajemo jedno sa životom i jedno s izvorom. Povezani s božanskim, postajemo manje podložni zakonitostima ove materijalne realnosti te unatoč krizama, ograničenjima i problemima, u sebi zadržavamo lakoću i mir. Zahvaljujući tome, sposobni smo u potpunosti iskusiti ljepotu sadašnjeg trenutka, a time, po taoistima, bivamo oslobođeni i od svojih karmičkih zadaća.

Da bi naša duša, koja u svom izvornom obliku postoji kao najfiniji energetski zapis, ušla u materijalni svijet (koji je vibracijski puno grublji) i sama mora zadobiti grublju energetsku formu. Ta energija preko koje se inkarniramo, koja nam u ovoj dimenziji daje život te iz koje se razvija fizičko tijelo je naša seksualna energija (na kineskom ching). Ta energija nastaje interakcijom seksualne energije naših roditelja (čije kvalitete bivaju utkane u našu energetsku strukturu).

Kvaliteta te energije utječe na naše fizičko zdravlje i vitalnost. Potrebna nam je za sve što činimo u životu, omogućuje nam ekspanziju i ostvarenje ciljeva. Kako smo preko ove energije i došli na ovaj svijet, prema taoistima, ona je ključna i za naš duhovni razvoj. Upravo se iz te energije – njenom destilacijom i pretvaranjem u puno finiji oblik – nanovo stvara naša duhovna energija, a samo s dovoljno duhovne energije u sustavu možemo i u ovoj dimenziji živjeti svoju božansku realnost.

Lekcija za lekcijom

Kako već pri ulasku u ovaj svijet imamo razne zadaće, naša duša, prema taoizmu, sama izabire roditelje koji će nam omogućiti da se inkarniramo u takvoj energetskoj strukturi koja će nas od samog početka usmjeravati na iskustva koja su nam potrebna da bismo mogli ispuniti svoje zadaće. Ako su nam potrebne veće lekcije, izabrat ćemo roditelje čija će energija, koju ćemo od njih naslijediti, i sama biti prepuna kontrakcija (strahova, potisnutih osjećaja tuge, ljutnje i drugih nepodržavajućih emocija).

Zbog takvih ćemo naslijeđenih kontrakcija, prema ovom učenju, odmalena biti izloženi raznim bolnim i neugodnim situacijama koje će ograničavati našu ekspanziju i otežavati naše kretanje kroz život pa ćemo u svim tim situacijama konstantno gubiti životnu energiju. Takve će kontrakcije utjecati i na naše fizičko tijelo i ograničiti ga u stvaranju nove, kvalitetne ching energije pa ćemo zbog svega toga konstantno biti u energetskom manjku. Ne uhvatimo li se svjesno s time ukoštac, ne samo da se nećemo riješiti svojih karmičkih zadaća nego će i naš život u ovoj dimenziji postajati sve teži i ispunjen sa sve više boli, a zbog manjka energije nećemo biti sposobni razriješiti situacije kojima smo nezadovoljni.

No, to ne znači da nema izlaza, naprotiv. Upravo nas takve, teške situacije i motiviraju da se okrenemo prema sebi, da preispitamo svoj odnos prema životu te da počnemo više komunicirati sa svojim izvorom. Ponekad takve teške situacije na nekoj razini i sami odabiremo kako bismo kroz njih mogli brže učiti.

Čišćenje energetskog sustava

Kako bismo izašli iz tog začaranoga kruga te u konačnici razvili i svoje duhovne kvalitete, prema taoizmu, potrebno je pročistiti svoju osobnu ching energiju od svih kontrakcija tj. blokada te omogućiti stvaranje nove, kvalitetne ching energije. To se postiže pomoću nove, svježe energije koju unosimo u svoj sustav. Takva, univerzalna energija (na kineskom chi) postoji svuda oko nas (u sunčevoj svjetlosti, zraku, vodi i sl.) pa tako i u Zemlji kojoj taoisti u duhovnom razvoju pridaju posebnu važnost.

No, da bi nas ta energija pročistila, moramo biti sposobni zadržati je u svom sustavu. Prema taoistima, za zadržavanje i akumulaciju chi energije u našem sustavu zaslužna je hara – energetski portal u tijelu, smješten dva centimetara ispod pupka. Taj je portal po svojoj prirodi pasivan i da bi obavljao svoju funkciju, potrebno ga je otvoriti. Kada se uz pravilno disanje i zauzimanje određenih poza tijela uskladimo sa Zemljinom silom težom, naša se hara otvara te kroz nju u naš sustav počinje ulaziti velika količina Zemljine energije.

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci