Rumi: Tražio sam Boga po cijelom svijetu, a onda ga našao...

Jedna od najljepših pjesama pjesnika božanske ljubavi

Proputovao sam cijelim svijetom

tražeći Boga

i nigdje ga nisam našao.

Kad sam se opet vratio kući,

ugledao sam ga kako stoji na vratima moga srca i reče mi:

"Ovdje sam te čekao od vječnosti!"

Tada sam s njim ušao u kući.

Ostali članci