Priča za 60 sekundi: U potrazi za Tajnom Sreće

Ova mudra priča, koja je ujedno i ulomak iz romana “Alkemičar“, na simpatičan i poučan način otkriva koja je istinska tajna sreće...

Jedan je trgovac poslao sina da nauči Tajnu Sreće kod najmudrijeg od svih ljudi. Mladić je četrdeset dana hodao pustinjom dok nije stigao do lijepa dvorca, navrh planine. Tamo je živio Mudrac kojeg je tražio.

No umjesto da se nađe s tim svetim čovjekom, naš je junak ušao u dvoranu u kojoj je bilo vrlo živo; trgovci su ulazili i izlazili, ljudi razgovarali u kutovima, malen je orkestar svirao lagane melodije, a na bogatom su stolu bila najslasnija jela tog kraja.

Mudrac je sa svima razgovarao, pa je mladić morao čekati dva sata da bude primljen.

Mudrac je pozorno slušao mladićev razlog posjeta, no reče mu da u tom času nema vremena objašnjavati mu Tajnu Sreće.

Predložio je mladiću da prošeta palačom i vrati se za dva sata.

„Međutim, htio bih te nešto zamoliti“, doda Mudrac pružajući mladiću žličicu za čaj u koju je kapnuo dvije kapi ulja. „Dok ćeš hodati, nosi ovu žličicu tako da se ulje ne prolije.“

Mladić se počeo uspinjati i spuštati stubama palače, stalno motreći na žličicu. Kada su dva sata istekla, pojavi se ponovno pred Mudracem.

„Onda?“, upita Mudrac. „Jesi li vidio perzijske sagove u mojoj blagovaonici? Jesi li vidio vrt kojeg je Majstor svih Vrtlara deset godina stvarao? Jesi li primijetio predivne pergamente u mojoj biblioteci?“

Mladić je posramljeno priznao da nije ništa vidio. Jedina mu je briga bila da ne prolije kapi ulja koje mu je Mudrac bio povjerio.

„No onda se vrati i upoznaj divote moga svijeta“, reče mudrac. „Ne možeš vjerovati nekome čiju kuću ne poznaješ.“

Već smireniji, mladić je uzeo žličicu i ponovno prošetao palačom, ovaj put zagledajući se u sve umjetničke radove koji su visili sa stropa i po zidovima. Vidio je vrtove, okolne planine, nježne cvjetove, finoću ukusa s kojom je svako umjetničko djelo bilo postavljeno na svoje mjesto. Kada se vratio Mudracu, podrobno mu je ispripovijedao sve što je vidio.

„Ali gdje su one dvije kapi ulja što sam ti ih povjerio?“, zapitao je Mudrac. Pogledavši u žličicu, mladić shvati da ih je prolio.

„To je jedini savjet koji ti mogu dati“, reče Mudrac nad Mudracima. „Tajna Sreće nalazi se u gledanju svih divota svijeta, a da nikada ne zaboraviš na dvije kapi ulja u žličici.“

Paulo Coelho

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci