Nevjerojatna simbolika broja 12

Dvanaest je zaista sveprožimajući broj. Prisutan je u svemu, od mitologije, preko religije i astrologije, pa sve do svakodnevnog života

Biblijski Jakov je, recimo, imao 12 sinova, koji su kasnije postali zatočenici legendarnih 12 izraelskih plemena; staronordijski bog Odin je također imao 12 sinova, a antički su Grci imali 12 bogova s Olimpa.

Kralj Artur je imao 12 vitezova i 12 puta pobijedio saksonske napadače; u drevnom zoroastrizmu postojalo je 12 ratnika svjetlosti; budisti smatraju da je život sačinjen od 12 etapa koje se smjenjuju u krugu života; smatra se da je postojalo 12 sibilinskih proročanstava.

U Otkrivenju, žena nosi krunu s 12 zvijezda, dok je Jeruzalem opisan kao grad koji je osnovan na 12 temelja i ima 12 vrata s 12 anđela - troja vrata se nalaze na istoku, tri na zapadu, tri na sjeveru i tri na jugu; u Otkrivenju se isto tako govori o Drvu života koje daje 12 različitih plodova; u islamu, nakon Muhameda je vladalo 12 zakonitih imama; u mitraizmu, Mitra je imao 12 učenika, baš kao što je u kršćanstvu Krist imao 12 apostola; ime Marije Magdalene u Novom zavjetu pojavljuje se točno 12 puta.

Godina se sastoji od 12 mjeseci, a dan od 12 sati svjetla i 12 sati mraka; postoji 12 glazbenih tonova; Zodijak se sastoji od 12 znakova podijeljenih u četiri grupe - tri znaka se nalaze na istoku, tri na zapadu, tri na sjeveru, tri na jugu; s navršenih 12 tjedana beba prestaje biti embrij i postaje fetus; u hinduizmu, bog sunca Surya ima 12 imena, a isto je toliko i peteljki na simbolu srčane čakre!

Dragan Matić

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci