Majka vlažna zemlja - božica koja nas uči bezuvjetnoj ljubavi i mudrosti

Majka vlažna zemlja božica je koja se u staroslavenskoj mitologiji veže uz ranu jesen, majčinstvo, zemlju i sav pojavni svijet. Ona je duboko utkana i duboko se prožima kroz naš svakodnevni život čak i danas

Zemlja sve prima i rađa, iz nje sve nastaje i njoj se vraća

Majka, jer nam svima daje život, na njoj svi živimo. Od njenih plodova svi se hranimo, sve stvaramo. Riječ vlažna predstavlja njenu plodnost i ženski pasivni primajući princip. Ono što bi kineski filozofi nazvali: ’jin’ koji je suprotan ’jangu’, a zajedno ta dva principa predstavljaju ciklus života, krug stvaranja svega što postoji. Ono što je aktivno u pasivnom, svijetlo u tamnom, pasivno u aktivnom, tamno u svijetlom. Zemlja sve trpi, sve prima i rađa, sve iz nje nastaje i njoj se vraća. Samo mijenja svoj oblik, slaže se i razlaže.

Nekada je naziv ove božice kod Slavena bio vezan za nebesku kravu Zemun, gdje legenda kaže da je baš ta životinja rodila naš današnji univerzum i da je od njenog mlijeka nastao naš Mliječni put i sve u njemu. Nju su stari Slaveni poštovali i zahvaljivali joj se, a ona im je zauzvrat davala sve što im je bilo potrebno za život. U skladu s tim, za ovu božicu se vjerovalo da je mnogogruda i da njena najveća snaga ide upravo iz tog dijela njenog tijela.

Daje čitav pojavni svijet - Jav

Također, kod starih Slavena krava je smatrana svetom životinjom koja se nije jela. Ona daje mlijeko i onaj tko je posjedovao kravu bio je bogataš ali, ako se krava razboli ili ugine, to se smatralo veoma lošim znakom za cijelu obitelj. Obično se prinosila žrtva da bi se vratio narušeni balans.

Za Majku vlažnu zemlju vezujemo čitav pojavni svijet, sve ono što možemo doživjeti s pet osjetila. Pojavni svijet se kod Slavena zvao Jav. Danas iz tog korijena imamo riječi: ’java’, ’pojava’, ’javni’, ’pojavni’, ’javiti’... S tim je u vezi sve što možemo vidjeti, čuti, osjetiti, okusiti, pomirisati.

Majka vlažna zemlja predstavlja ženu koja je rodila i drži sve svoje najmilije uza se i u svojim rukama. Žena koja doji i drži svoje dijete u naručju. Što se godišnjeg doba tiče, predstavlja ranu jesen i trenutak kada mi ubiremo ili rađamo plodove svog rada ili kada se rađamo uopće.

Žena koja je postala majka i promijenila pogled na život

To je žena koja je promijenila svoj pogled na svijet, koja više nije sama i nije više odgovorna samo za sebe. Koja voli bezuvjetno i čisto, čak iako je to ponekad iscrpljujuće, ali ona će uvijek naći načina da pruži i da joj bude lijepo. Žena koja je postala majka i koja uči od početka što je ljudskom biću potrebno da bi opstalo, a to je mnogo toga.

Uči bazične potrebe svakog čovjeka, upoznaje odrastanje, upoznaje nemoć ljudskog života, a istodobno pronalazi i snagu u sebi da sve to nosi. Shvaća da je odgovorna za jedan mali život i da taj mali život u potpunosti ovisi o njoj. Uči od njega. Majka vlažna zemlja, čestica od koje je sve satkano, život koji svi dobivamo. Živite ga mudro.  

Svetlana Čučković

Maksimalni dozvoljen broj znakova za preuzimanje je 600, uz obavezan link na sensa.hr

Ostali članci